ประชาสัมพันธ์

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสำรอง การสอบคัดเลือกจากกลุ่มบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ประจำปี 2562
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสำรอง การสอบคัดเลือกจากกลุ่มบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ประจำปี 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ปฏิบัติงานที่กรุงเทพฯ
​​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  คุณวุฒิปริญญาตรี
​​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​

การไฟฟ้าเขต 1 (เชียงใหม่) ภาค 1
​​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  คุณวุฒิปริญญาตรี
​​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

การไฟฟ้าเขต 2 (พิษณุโลก) ภาค 1
​​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  คุณวุฒิปริญญาตรี
​​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​

การไฟฟ้าเขต 3 (ลพบุรี) ภาค
​​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  คุณวุฒิปริญญาตรี 
​​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​

การไฟฟ้าเขต 1 (อุดรธานี) ภาค 2
​​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  คุณวุฒิปริญญาตรี 
​​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​

การไฟฟ้าเขต 2 (อุบลราชธานี) ภาค 2 
​​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  คุณวุฒิปริญญาตรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​ 

การไฟฟ้าเขต 3 (นครราชสีมา) ภาค 2
​​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  คุณวุฒิปริญญาตรี 
​​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​ 

การไฟฟ้าเขต 1 (อยุธยา) ภาค 3
​​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  คุณวุฒิปริญญาตรี
​​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​

การไฟฟ้าเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3
​​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  คุณวุฒิปริญญาตรี
​​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​

การไฟฟ้าเขต 3 (นครปฐม) ภาค 3
​​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  คุณวุฒิปริญญาตรี
​​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​

การไฟฟ้าเขต 1 (เพชรบุรี) ภาค 4
​​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  คุณวุฒิปริญญาตรี
​​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​

การไฟฟ้าเขต 2 (นครศรีธรรมราช) ภาค 4
​​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  คุณวุฒิปริญญาตรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​

การไฟฟ้าเขต 3 (ยะลา) ภาค 4
​​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  คุณวุฒิปริญญาตรี
​​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารต่างๆ เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ประจำปี 2562​
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารต่างๆ เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ประจำปี 2562​

รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารต่างๆ เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
​​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ปฏิบัติงานที่กรุงเทพฯ
​​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  การไฟฟ้าเขต 1 (เชียงใหม่) ภาค 1
​​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  การไฟฟ้าเขต 2 (พิษณุโลก) ภาค 1
​​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  การไฟฟ้าเขต 3 (ลพบุรี) ภาค 1 
​​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  การไฟฟ้าเขต 1 (อุดรธานี) ภาค 2 
​​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  การไฟฟ้าเขต 2 (อุบลราชธานี) ภาค 2 
​​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  การไฟฟ้าเขต 3 (นครราชสีมา) ภาค 2 
​​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  การไฟฟ้าเขต 1 (อยุธยา) ภาค 3
​​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  การไฟฟ้าเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3
​​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  การไฟฟ้าเขต 3 (นครปฐม) ภาค 3
​​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  การไฟฟ้าเขต 1 (เพชรบุรี) ภาค 4
​​​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  การไฟฟ้าเขต 2 (นครศรีธรรมราช) ภาค 4
​​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  การไฟฟ้าเขต 3 (ยะลา) ภาค 4
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน และสถานที่สอบ การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ประจำปี 2562
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน และสถานที่สอบ การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ประจำปี 2562

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน และสถานที่สอบ สำหรับผู้สมัครในคุณวุฒิปริญญาตรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน และสถานที่สอบ สำหรับผู้สมัครในคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนฯ

คลิกดาวน์โหลด แผนที่ศูนย์สอบภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
คลิกดาวน์โหลด แผนผังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ประจำปี 2562
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ประจำปี 2562
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงาน (Job Information)
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1-24)
    
คุณวุฒิ  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และสถานที่ปฏิบัติงาน

​​การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ปฏิบัติงานที่กรุงเทพฯ
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​

การไฟฟ้าเขต 1 (เชียงใหม่) ภาค 1
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​

การไฟฟ้าเขต 2 (พิษณุโลก) ภาค 1
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​

การไฟฟ้าเขต 3 (ลพบุรี) ภาค 1 
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​

การไฟฟ้าเขต 1 (อุดรธานี) ภาค 2 
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​

การไฟฟ้าเขต 2 (อุบลราชธานี) ภาค 2 
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​

การไฟฟ้าเขต 3 (นครราชสีมา) ภาค 2 
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​

การไฟฟ้าเขต 1 (อยุธยา) ภาค 3
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​

การไฟฟ้าเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​

การไฟฟ้าเขต 3 (นครปฐม) ภาค 3
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​

การไฟฟ้าเขต 1 (เพชรบุรี) ภาค 4
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​

การไฟฟ้าเขต 2 (นครศรีธรรมราช) ภาค 4
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​

การไฟฟ้าเขต 3 (ยะลา) ภาค 4
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน บัญชีรายละเอียดการว่าความคดีอาญาและคดีแพ่ง รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 40 คดี สำหรับตำแหน่งนิติกร (มีประสบการณ์)