ตรวจสอบสิทธิการเข้าสู่ระบบรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายใน PEA โดยการสอบปรับวุฒิจากพนักงานวิชาชีพ เป็นนักวิชาการ ประจำปี 2562