ประชาสัมพันธ์

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำ 2563 ตำแหน่ง นักระบบงานคอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติม)
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2563 ตำแหน่ง นักระบบงานคอมพิวเตอร์