ประชาสัมพันธ์

ประกาศ การไฟฟ้ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกการสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2563 ตำแหน่งนักระบบงานคอมพิวเตอร์
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบปฏิบัติ เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2563 ตำแหน่ง นักระบบงานคอมพิวเตอร์
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)เพื่อเข้ารับการสอบปฏิบัติ การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2563 ตำแหน่ง นักระบบงานคอมพิวเตอร์
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำ 2563 ตำแหน่ง นักระบบงานคอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติม)
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2563 ตำแหน่ง นักระบบงานคอมพิวเตอร์