ตรวจสอบสิทธิการเข้าสู่ระบบรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายใน กฟภ. โดยการสอบปรับวุฒิจากพนักงานวิชาชีพ เป็นนักวิชาการ