การรับสมัครสอบคัดเลือกจากกลุ่มลูกจ้าง กฟภ. เป็นพนักงานวิชาชีพ ประจำปี 2564

การรับสมัครสอบคัดเลือกจากกลุ่มลูกจ้าง กฟภ. เป็นพนักงานวิชาชีพ ประจำปี 2564 ตำแหน่งพนักงานช่าง (ไฟฟ้า) และพนักงานช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)

( ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2564 - 26 กันยายน 2564 )

ดูเพิ่มเติม

การรับสมัครคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2564

การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2564

( ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2564 - 19 กันยายน 2564 )

ดูเพิ่มเติม

© Copyright 2021 by PEA